برای انجام این كار به  control panel بروید و power option را باز کنید. در این پنجره به تب Hibrnate رفته و گزبنه Enable Hibernating را تیك بزنید.

حالا از منوی Start گزینه ی Turn off computer را انتخاب كنید.

وقتی پنجره Turn off باز شد کلید shift را بگیرید . می بینید که گزینه Standby به Hibernate تبدیل میشود .

>>>>

 


 برای انجام این كار به  control panel بروید و power option را باز کنید. در این پنجره به تب Hibrnate رفته و گزبنه Enable Hibernating را تیك بزنید.

حالا از منوی Start گزینه ی Turn off computer را انتخاب كنید.

وقتی پنجره Turn off باز شد کلید shift را بگیرید . می بینید که گزینه Standby به Hibernate تبدیل میشود .

 در همین حالت بر روی Hibernate کلیک کنید. كامپیوتر خاموش می شود . البته این خاموش شدن فرق دارد .

فرقش این است كه موقع خاموش كردن به این روش هر برنامه ای كه در حال اجراست بسته نمیشود. و هنگام روشن كردن مجدد كامپیوتر همان برنامه ها  بالا هستند و به  فعالیت ادامه میدهد .

 مثلا اگه Winamp درحال پخش کردن آهنگ و شما در همان حالت بدون اینكه Winamp را ببندید ، كامپیوتر را Hibernate كنید وقتی دوباره كامپیوتر را روشن كنید ادامه ی همان موسیقی از Winamp  پخش میشود .