با بهره گیری از این آموزش جالب میتوانید بدون نیاز به برنامه خاصی و تنها
از طریق کیبورد کامپیوترتان ، نشانگر موس موجود در صفحه مانیتور را جابجا نمایید.
این آموزش زمانی بسیار مورد استفاده قرار میگرد که نتوانیدبه هر دلیلی از
موس تان استفاده کنید.

>>>>>>>

با بهره گیری از این آموزش جالب میتوانید بدون نیاز به برنامه خاصی و تنها
از طریق کیبورد کامپیوترتان ، نشانگر موس موجود در صفحه مانیتور را جابجا نمایید.
این آموزش زمانی بسیار مورد استفاده قرار میگرد که نتوانیدبه هر دلیلی از
موس تان استفاده کنید.
آن وقت است که کیبوردتان جور موس را میکشد! بدین منظور: کافی است
دکمه های Shift و Alt را که در سمت چپ کیبورد قرار دارند را به همراه دکمه ی
Num Lock بزنید و سپس پنجره ی باز میشود بر روی OK کلیک کنید. حال میتوانید
با استفاده از دکمه های 2,4,6,8 سمت راست کیبورد موس را هدایت کنید
و با کلید پنج یا انتر برنامه ها را باز نمایید و یا به داخل لینکها بروید.