بهترین و جدیدترین نرم افزار برای رونوشت گرفتن تصویرهای متحرك DVD است این نرم افزار آخرین نگارش click dvd copy است اكنون شما می توانید یك كپی كامل یك فیلم DVD را به صورت اسلاید شو بسازید. تصویرهای DVD نظیر اسلاید شو محبوبیت و طرفداران زیادی دارند این برنامه می تواند حتی یك فایل پشتیبان بسازد كه از آنها بطور درست رونوشت برداشته شده است.

>>>>>

بهترین و جدیدترین نرم افزار برای رونوشت گرفتن تصویرهای متحرك DVD است این نرم افزار آخرین نگارش click dvd copy است اكنون شما می توانید یك كپی كامل یك فیلم DVD را به صورت اسلاید شو بسازید. تصویرهای DVD نظیر اسلاید شو محبوبیت و طرفداران زیادی دارند این برنامه می تواند حتی یك فایل پشتیبان بسازد كه از آنها بطور درست رونوشت برداشته شده است.

لینک دانلود :

http://rapidshare.com/files/78613337/1_click_dvd_copy_setup_5.4.1.3.rar.html