قویترین و پرسرعترین و بهترین ف#ی#ل#ت#رش#ک#ن جهان 

>>>>>>>>>>>>>>

قویترین و پرسرعترین و بهترین ف#ی#ل#ت#رش#ک#ن جهان  

طرز کار برنامه:

 بعد از کانکت شدن برنامه رو باز کنید منتظر بمانید یکی از سه چراغ برنامه سبز شود .بعد از سبز شدن یکی از سه چراغها عبارت Successfully connected to server  نمایان می گردد .اینترنت اکسپلور را باز کنید وارد سایت مورد نظر خود شوید

دانلود

دانلود

دانلود