با اسفاده از این دستور تمام راست کلیک ها مثل : آیکون های Desktop ،  درایو ها ، فولدر ها و ... غیر فعال می شوند .

*مسیر رجیستری : HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

*نوع : Binarry Value

*دستور : NoViewConTextMenu

*مقدار : 00 00 00 01

از منوی Start گزینه Run را انتخاب کنید بعد در آن RegEdit را تایپ کنید و اینتر را بزنید در صفحه باز شده به *مسیر رجیستری بالا بروید و در آن دستورات را با *نوع داده شده بسازید (با *مقدار رجیستری بالا) برای برگرداندن به حالت اول مقدار ساخته شده را پاک کنید .