اگر در وندوز Xp برای اسم کاربری خود رمز عبور تعیین کرده باشید با فشرده دو کلید Win + L کامپیوتر شما قفل خواهد شد این عمل رو هم می توان از منوی Switch User < LogOff < Start انجام داد . بعضی ها می خواهند برای این کار یک میانبر دیگری تعریف کنند که در این صورت باید از فرمان زیر استفاده کنند :

rundll32.exe user32.dll,LockWorkStation

این دستور را هر جایی می توان به کار برد .